Burlin Spotify Twitter Facebook Instagram

För de av er som av någon anledning vill ha mer: Burlins Jävla EP och andra diverse ljud på Soundcloud dessutom finns jag på Facebook, Instagram och Twitter!

7 november 2012

Gränsen

Det är krig
Det är inte rätt
Det finns ingen utväg
Bara en blodig stig
Så länge det finns strid
Släcks liv i onödan
Vissa tar endast upp vapen 
För att tjäna till brödfödan
Om det är mödan värt?
Vissa ser det som om dödande
Inte är sådär fruktansvärt
När glödande hat bevisas
Av den blodiga klingan
På ditt svingande svärd
Och vårt öde beseglas när
Vi trampar på mark
Som döps till slagfält där
Klingor och kroppar faller
"Vi kan bygga vårt rike här"
Lockar dom som befaller
Och sen bär det av
Med bårar, kroppar och timmer
De skyhöga husen lär vittna om
En tid som visar att den som vinner
I ett skimmer av storhetsvansinne
Blir ett historiskt manna minne.

Så från att ha ritat med en pinne i sanden
- För att dra gränser
Har män ställts upp i grupp
Med automatkarbin och ränsel
För att utvidga den sen
Alltså G R Ä N S E N
Och förresten
Varför bråka om streck i sanden?